Vadehavets terminologi

Det geografiske udgangspunkt for samarbejdet er Vadehavsområdet. Begrebet betegner tidevandsområdet, barriereøerne, området på åbent hav og de primære flodmundinger ved floderne Ems, Weser og Elben. Hele Vadehavet dækker et område på 14.950 km². Mulige påvirkninger udenfor Vadehavsområdet vil blive imødegået som nødvendigt.

 

Map of the Wadden Sea Conservation area and World Heritage site. CWSS.

 

Det beskyttede Vadehavsområde betegner de hollandske og danske naturreservater i Vadehavet og de tyske nationalparker i Vadehavet. Det beskyttede område har en samlet størrelse på 11.950 km².

Med sine 11.400 km² indbefatter Verdensarv Vadehavet det meste af det beskyttede område.

 

Map of the Wadden Sea Destination and World Heritage site. CWSS.

 

Begrebet Vadehavsregionen betegner de beboede øer og kommunerne på fastlandets kyst med direkte forbindelse til Vadehavet.