Waddenzee-terminologie

De geografische basis van de Trilaterale Samenwerking is het Waddenzeegebied. Hieronder vallen het getijdengebied, de barrière-eilanden, de Noordzeekustzone en de grote estuaria van de Eems, de Weser en de Elbe. Het Waddenzeegebied beslaat een oppervlakte van 14.950 km². Invloeden die van buitenaf op het Beschermingsgebied kunnen inwerken zullen waar nodig worden aangepakt.

 

Map of the Wadden Sea Conservation area and World Heritage site. CWSS.

 

Het Beschermingsgebied (Wadden Sea Conservation Area) verwijst naar het Nederlandse beschermde natuurgebied en de vier nationale parken in de Waddenzee – één in Denemarken en drie in Duitsland. Het Beschermingsgebied heeft een totale oppervlakte van 11.950 km².

Met een oppervlakte van 11.400 km² omvat het Werelderfgoed Waddenzee bijna het hele Beschermingsgebied.

 

Map of the Wadden Sea Destination and World Heritage site. CWSS.

 

De term Waddenzeeregio (of vaak ook Waddenregio) verwijst naar de bewoonde eilanden en de gemeenten aan de vaste wal die direct aan de Waddenzee grenzen.